İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nın Kuruluşu

1965 yılı gelişmelerinden üçüncü ve en önemlisi de, Mobilyacılık iş kolunda profesyonel anlamda örgütlenmenin gerçekleşmesidir. 1955 yılında kurulmuş olan Marangozlar ve Benzerleri Cemiyeti ile, 1955 yılında kurulan Keresteciler ve Sandalyeciler Cemiyeti’ne üye olan mobilya ve sandalye üreticileri, 1964 yılında yürürlüğe giren “507 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu” gereğince teşkilat yapılarını yenilerler.

Bu kanun gereğince, 09.10.1965 tarihinde İnegöl Marangoz ve Mobilyacılar Derneği, yeniden yapılandırılarak üye kayıtları yenilenir. Bu derneğin yeni yönetimi; Başkan; İbrahim Arabacı, İkinci Başkan; Ömer Çağlayan.Üyeler ise; Kemal Yüksel, Orhan Bilgiç, Mustafa Çalışkan, Sabahattin Koyu, Mustafa İrtem, Akif koyu ve Muharrem Şentuz’dan oluşur.

İlk zamanlar, İbrahim Arabacı’nın Şirin Sokak’ta bulunan işyerinde küçük bir büro oluşturulur. Üyelerin işlerini takip için de bir kişi görevlendirilir. Bu görevli,üye kayıtlarını yapar, üyelerin vergi dairelerindeki işlerini takip eder ve üyelerden de aidat tahsil eder. (Röportaj:Ö.Çağlayan)

Yenilenen dernek, mobilyacı esnafının bir araya gelmesiyle sorunların daha da kolay çözülebileceğinin bilinciyle çalışmalara başlar.

İlk zamanlar, İbrahim Arabacı’nın Şirin Sokak’ta bulunan işyerinde küçük bir büro oluşturulur. Üyelerin işlerini takip için de bir kişi görevlendirilir. Bu görevli,üye kayıtlarını yapar, üyelerin vergi dairelerindeki işlerini takip eder ve üyelerden de aidat tahsil eder. (Röportaj:Ö.Çağlayan)

Yenilenen dernek, mobilyacı esnafının bir araya gelmesiyle sorunların daha da kolay çözülebileceğinin bilinciyle çalışmalara başlar.

Dernek ilk iş olarak, mobilyacılara tahsisli kereste temini konusunda Orman Bakanlığı ile ortaklaşa anlaşma yapar. Buna göre; her işyeri için yıllık, 75 m3 saha tahsisli tomruk verilecektir. Dernek de bu tahsisli tomrukları, kura ile mobilya üreticilerine dağıtacaktır. Böylece mobilyacılar uygun şartlarda tomruk alabileceklerdir. Bu dağıtım yılda üç-dört defa yapılacaktır. Bu anlaşma Türkiye’de bir ilktir. (Röportaj;Celal Arabacı)

16.10.1965 tarihinde yeniden oluşumu gerçekleşen İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Derneği’ne ilk üye kaydı yaptıranlar aşağıda belirtilmiştir.

Dernek Sicil No Adı-Soyadı Meslek Derneğe Kayıt Tarihi
1 İbrahim Arabacı Mobilyacı 06.12.1965
2 Ömer Çağlayan Mobilyacı 06.12.1965
3 Kemalettin Yüksel Mobilyacı 06.12.1965
4 Mustafa Çalışkan Mobilyacı 06.12.1965
5 Mustafa irtem Mobilyacı 06.12.1965
6 Sebahattin Koyu Koltuk iskeletçisi 06.12.1965
7 Akif Koyu Koltuk iskeletçisi 06.12.1965
8 Orhan Bilgiç Mobilyacı 06.12.1965
9 Muharrem Şentuz Mobilyacı 06.12.1965
10 Süleyman Çiftçi Doğramacı 06.12.1965
12 Abdurrahman Aslan Koltuk iskeletçisi 06.12.1965
14 SedatTandoğan Mobilyacı 06.12.1965
15 Şükrü Tuna Mobilyacı 06.12.1965
16 Remzi Kılıç Koltuk iskeletçisi 06.12.1965
19 Kazım Erenler Doğramacı 06.12.1965
20 Sadettin Ecer Mobilyacı 06.12.1965
23 Hasan Algıner Koltuk iskeletçisi 06.12.1965
24 Gafur Şar Mobilyacı 06.12.1965
25 Fahri Bali Mobilyacı 06.12.1965
27 Mustafa Demirel Mobilyacı 06.12.1965
28 Sabahattin Serpen Mobilyacı 06.12.1965
30 Ramazan Solak Mobilyacı 06.12.1965
31 Mustafa Özkaya Mobilyacı 06.12.1965
33 İbrahim Uz Mobilyacı 07.12.1965
34 Vahit Sümer Mobilyacı 07.12.1965
36 Hakkı Değirmenler Koltuk iskeletçisi 07.12.1965
37 Mehmet Aydın Koltuk iskeletçisi 07.12.1965
39 Osman Özcan Doğramacı 07.12.1965
41 Halil İbrahim Bayrak Doğramacı 07.12.1965
42 Ahmet Kartaloğlu Mobilyacı 07.12.1965
43 Selim Türkoğlu Mobilyacı 07.12.1965
44 Ahmet Çavuşoğlu Mobilyacı 07.12.1965
45 Nizami Üsküp Mobilyacı 08.12.1965
Dernek Sicil No Adı-Soyadı  Meslek Derneğe Kayıt Tarihi
47 Cevat Ertopuz Mobilyacı 09.12.1965
48 Fahri Kahraman Mobilyacı 09.12.1965
52 Ahmet Aydemir Sandıkçı 10.12.1965
55 Şevket Şen Mobilyacı 10.12.1965
57 İsmail Öksüzoğlu Koltukçu 13.12.1965
58 Ahmet Şenol Mobilyacı 15.12.1965
60 Naci Güngör Mobilyacı 15.12.1965
62 Muhammet Özden Mobilyacı 15.12.1965
64 Mehmet Dermanoğlu Mobilyacı 15.12.1965
66 Selahattin Güner Doğramacı 15.12.1965
67 Nihat Koyun Mobilyacı 15.12.1965
69 Şevket Kaptan Mobilyacı 15.12.1965
70 Cafer Yetiş Koltuk iskeletçisi 16.12.1965
72 Ali Cinci Mobilyacı 16.12.1965
73 Ahmet Demirel Mobilyacı 16.12.1965
74 Şükrü Bayrak Mobilyacı 17.12.1965
75 Abdurrahman Şeşka Mobilyacı 17.12.1965
77 Sadullah Şanlı Mobilyacı 17.12.1965
78 Şakir Karabacak Koltuk iskeletçisi 18.12.1965
79 Turan Özyeşil Mobilyacı 20.12.1965
80 Hilmi Keskiner Koltuk iskeletçisi 20.12.1965
82 Mehmet Türk Mobilyacı 20.12.1965
83 Ali Orhan Koltuk iskeletçisi 21.12.1965
86 Sami Sensoy Mobilyacı 21.12.1965
87 Ertuğrul Tosun Koltuk iskeletçisi 21.12.1965
88 Mehmet Pehlivanoğlu Doğramacı 22.12.1965
92 Remzi Yaşar Mobilyacı 22.12.1965
94 Zeynel Taşkın Mobilyacı 22.12.1965
95 Mehmet Ekici Koltuk iskeletçisi 22.12.1965
96 M. EminOğuzer Doğramacı 23.12.1965
97 HasanGencer Doğramacı 25.12.1965
98 Mehmet Göçmen Mobilyacı 25.12.1965